Executive Coaching: Ervaart u ook als leider dat u steeds meer wordt uitgedaagd om te laten zien wie u als persoon bent en hoe u met uzelf en anderen omgaat?. Daarin staat u niet alleen. Het doet een appel op het bewustzijn wie wij als mens zijn. Hoe helder geven we uitdrukking aan onszelf en weten wij tegelijkertijd bij te dragen aan het realiseren van de toegevoegde waarde die de organisatie in de wereld wil zetten? Is eigenheid zichtbaar in geïnspireerd handelen? Kan de organisatie dit honoreren?

Willen wij als leider onszelf laten zien en daarin anderen faciliteren, tegelijkertijd sterke verbindingen realiseren naar de organisatie en wereld? is dat niet antwoord geven op de vraag naar individuele vrijheid binnen de context van een organisatie die vraagt om verbondenheid”?
Interesse in deze insteek van executive coaching?