The I Company biedt strategische coaching aan organisaties, executives en toezichthouders die zich gemangeld weten tussen oude structuren en snel veranderende eisen van de wereld. De ruimte wordt gezocht in voortdurend veranderende regels, afspraken en personele mutaties. Het besef groeit dat de samenhang scheuren begint te vertonen. Schijnbaar tegengestelde belangen vragen een groeiend tijdsbeslag. Het ongemakkelijke gevoel ontstaat dat de grenzen worden bereikt waarbinnen de verantwoordelijkheid gedragen kan worden.

Het Fundament van Leiderschap® geeft een nieuwe basis waarop men, ieder vanuit eigen kracht, met elkaar verbindt en werkt. Het luidt een tijdperk in van organisaties die op een andere manier zorgen dat zij sterk zijn en floreren vanuit unieke kracht, waarde toevoegend aan de wereld. Deze organisaties trekken mensen aan die resoneren op de bijdrage van de organisatie. Dit schept een gezamenlijkheid met herkenbare versterkende kleuren. Het fundament zorgt voor veiligheid in de onderlinge contacten. Sturing vindt plaats op het inzicht in elkaars wezenskrachten, niet op de onderlinge competitie. Zo realiseren deze organisaties dat hun unieke kracht zich blijft ontwikkelen.

The I company is in 2000 vanuit PIMS opgericht door Liesbeth Barneveld en Liesbeth Lumulisanay.