De effecten van een open samenleving

Specifieke organisatieculturen verliezen kracht en dus betekenis. De exclusieve toegang tot informatie is razendsnel aan het verdwijnen. Wij zijn van een aanbod-gestuurde economie in een vraag-gestuurde economie beland. Afspraken hebben niet meer de waarde en betekenis die wij gewend waren. Vertrouwen en gevoel van veiligheid staan onder druk van de dynamiek van een open samenleving. Maar de opleidingen en referentiekaders zijn puur gericht zijn op het functioneren in een beheersbare wereld.

Waar doen wij het nu mee?
Verbondenheid regelen wij op basis van de organisatiecultuur. Het sturingsmechanisme ondersteunt de cultuur. Het bestaat uit een verzameling systemen en managementtools die geënt zijn op het oude, vertrouwde productieve denken. Helaas is de mechanische manier van organiseren niet berekend op snelheid, flexibiliteit en vrijheid.

Flexibiliteit als focus
Het is  intrigerend om te zien dat iedereen het steeds drukker heeft met organiseren en communiceren terwijl tegelijkertijd de fragmentatie en onderhuidse uitputting lijkt toe te nemen.  Focus op flexibiliteit geeft de klant vaak een indruk van los zand. Er ontbreekt eenheid. De huidige verbindingen zijn met het beheersmatig en rationeel van karakter. Zij zijn niet berekend op de huidige dynamiek. Een ander type verbindingen is noodzakelijk.

Een nieuw fundament
Waarom hebben wij geen fundament voor organisatie’s? Een stevig geborgd, veilig fundament waarop wij allemaal en met z’n allen kunnen staan? Het Fundament van Leiderschap® biedt dat. Het begint met de basis: samenwerking gaat over interactie tussen mensen. Hoe kijk ik naar mezelf en hoe kijk ik naar anderen. Erkenning en faire deals zijn twee van de drie elementen die cruciaal zijn om te zorgen voor veiligheid in relaties. Wanneer die geborgd zijn in een organisatie is er op het fundament ruimte voor iedereen in zijn/haar persoonlijk (wezens)kracht. De manier waarop wij in een organisatie met elkaar omgaan en verbinden wordt nu transparant, duidelijk en bespreekbaar. De volgende stap op het fundament is…

Resoneren met doel organisatie
Mensen in hun kracht betekent dat zij kiezen voor: ‘ik voel mij aangesproken door de toegevoegde waarde die de organisatie in de wereld wil zetten’ en ‘ik wil en kan met mijn wezenskracht daar aan bij dragen’. Wij delen dus een gezamenlijk doel wat ons met hart en ziel raakt. Op deze wijze is er een diepe verbinding tussen; wie ieder zelf is met de organisatie, met anderen en met de wereld.  Het FoL® biedt een handvat voor een nieuw perspectief.